Senior Produksjonsingeniør

 • Full time
 • Trondheim
 • Open until filled
Apply for job

Stillingen
Vi er på utkikk etter en ingeniør med erfaring innen utvikling av produksjonsprosesser og produksjonsmaskineri. Du vil bli et medlem av det tverrfaglige produksjonsteamet i Alva. Hovedmålet for dette teamet er å utvikle og automatisere Alva's egenutviklede og patenterte produksjonsmetode kalt FiberPrinting, og støtte produktutviklings-teamet i å gjøre motorene våre klare for serieproduksjon. FiberPrinting er en ny additiv prosess for å produsere statorer for tann- og jernløse elektriske motorer. Produksjonsteamet er også ansvarlig for å sette opp operative produksjonslinjer for Alva's produkter.

Arbeidet teamet gjennomfører er høyst variert. Dette inkluderer disipliner som rask generering av prototyper(rapid prototyping), maskinbygging, prosessutvikling, utvikling av kvalitetskontrollprosesser med mer.

Arbeidsform
Du kommer til å jobbe i et arbeidsmiljø hvor utfordringer og prioriteringer raskt skifter. Om ny data of informasjon oppstår evaluerer vi våre beslutninger på nytt og endrer retning om det kreves. Arbeidsform og utfordringer kan forandre seg fra uke til uke. Alle team-medlemmer forventes å være kapable inne flere disipliner for å kunne møte og tilpasse seg til ulike utfordringer.

For oss i Alva er team-prosessene like viktig som selve utviklingsprosessen. Brorparten av arbeidet er gjort gjennom teamarbeid. Derfor jobber vi aktivt på våre samarbeidsprosesser for å sikre at vi spiller på styrkene til de forskjellige medlemmene samt at potensielle barrierer for effektivt samarbeid raskt blir håndtert.
Problemstillingene vi arbeider på er ofte vanskelige å simulere. Derfor fokuserer vi på "rapid prototyping" og raske tester for å raskt besvare spørsmål og validere antagelser.

Interessen for våre produkter øker fra kundene for hver dag. Derfor er produksjonsutviklingsteamets hovedprioritet å utvikle gode løsning raskt. Dette betyr at om vi mangler en komponent, lager vi den samme dag, om vi har interne problemer i teamet løser vi dette omgående, og om beslutninger må tas venter vi ikke, vi fremskaffer informasjonen vi trenger og tar beslutningen omgående.

Kvalifikasjoner
Det vi legger vekt på er at du fungerer godt i et arbeidsmiljø som vårt. Du må kunne jobbe godt i team, trives i en dynamisk jobbsituasjon i stadig endring og være kapabel til å løse forskjellige typer problem og utfordringer.

Utdanning og erfaring
Relevant ingeniørgrad (bachelor eller master) samt 5-10 år arbeidserfaring. Du bør også ha erfaring innen flere av de følgende feltene:
 • Automasjon
 • Maskinbygging
 • Industrialisering av produkter
 • Plast- og/eller komposittstøpning
 • Prototyping
 • Produksjonsrettet design
 • Kvalitetskontroll
Du bør å være flerdisiplinær; både i praktisk og analytisk forstand

Egenskaper
 • Analytisk - Du har sterke analytiske og problemløsende evner
 • Praktiske egenskaper - Du kan produsere komponenter for grove prototyper
 • Nøysom - Du liker å gjøre arbeidet ditt nøye og fullstendig
 • Takler kompleksitet - Du kan løse komplekse problemer og drive flere prosjekter i parallell
 • Prosessorientert - Du har evnen til å standardisere gjentakende arbeid til prosesser som krever lite vedlikehold
 • Stor arbeidskapasitet - Du kan trå til når det kreves
 • Motivert for forbedring - Du kan jevnlig evaluere egen ytelse, ta til deg kritikk og reflektere over egne reaksjoner og tanker


Nøkkelord*: produksjon, produksjonsstyring, produksjonsledelse, industriell ledelse, mekatronikk, maskinbygging, sprøytestøping*
Contact person

Anton Franzén

anton@alvaindustries.com

+47 969 43 427