Business Intern

  • Internship
  • Oslo
  • tirsdag 30. jun, 23:59
Søk på stilling

Askeladden søker Business Interns til høsten og vinter 2020! 

Vi tilbyr bred eksponering, innsikt i og læring fra alle fasene av en start-up. Det er helt opp til deg hvor du ønsker å involvere deg mest.

Evaluering
Identifisere nye muligheter som passer inn i Askeladdens profil
Gjøre nødvendige analyser for å evaluere forretningsmodell, lønnsomhet og gjennomføring
Om ønskelig, teste egne ideer gjennom Askeladdens investeringsfilosofi

Etablering
Bli eksponert mot første fase av etableringen av et konsept (grafisk byrå, interiørarkitekter, eiendom, rekruttering, juridisk og finansielle forhold m.m.)
Gjennomføre kundeundersøkelser for å forstå etterspørselsbilde og prissensitivitet
Støtte daglig leder i hele etableringsfasen der dette er naturlig, eksempelvis finansiell modellering, økonomistyring og prosesstyring

Drift
Jobbe som daglig leders “høyre hånd” i første driftsfase
Sette seg inn i praktiske driftsutfordringer som bemanning, rutiner og internkontroll, salg og markedsføring, personal og regnskap
Støtte daglig leder i de deler av driften der dette er naturlig

Vekst
Bistå konsepter i vekstfasen (f.eks. Cutters og Dr. Dropin)
Gjøre mulighetsanalyser for nasjonal ekspansjon (demografi, konkurrenter, finansielle minimumskrav)
Evaluere internasjonale muligheter (pris- og kostnadsanalyser, konkurrenter, regulatoriske begrensninger)

HVEM ER DU?
Gjennom studier og/eller erfaring har du bevist din evne til å levere på følgende områder:
  • Drive: Stå-på-vilje og utholdenhet – den viktigste egenskapen for å lykkes som gründer
  • Kommersiell gründerånd: Innovativ, evne til å se de viktigste verdidrivere i et case og utvikle nye forretningsmodeller
  • People skills: Evne til å jobbe med mennesker for å utvikle og implementere kreative løsninger på utfordrende problemer
  • Problemløsningsevne: Sterke intellektuelle evner, samt en intuitiv forståelse for hva som fungerer i praksis
  • Lederskapsevner: Evne til å lede deg selv og et team, samt fremme effektivt samarbeid for å drive resultater
HVORDAN SØKE?
For å søke fyller du ut søknadsskjema med søknadsbrev, CV, karakterutskrifter fra høyskole og universitet samt videregående skole. I søknadsbrevet skriver du hvorfor du ønsker å jobbe i Askeladden og hvilke forutsetninger du har for å lykkes som Business Intern (gjerne relatert til de fem tingene vi ser etter). Skriv også når det kunne passe for deg med et internship hos oss.

Vi kompenserer våre interns med vår standardlønn på 15.000 kr per mnd. I tillegg vil et internship i Askeladden kunne lede til tilbud om rollen som Associate i Askeladden, Askeladd i nye konsepter, eller som sentral ansatt i et av våre eksisterende konsepter.

Søknadene vil bli vurdert fortløpende og du vil bli kontaktet for eventuell innkallelse til intervju som vil foregå i Oslo. Ta gjerne kontakt om du skulle ha spørsmål!
Kontaktperson

Linn Nærup Børke

linn@askeladden.co

+47 992 38 144