Ignite Procurement

Ignite Procurement er et SaaS-selskap med et klart formål – å legge til rette for økt lønnsomhet og en enklere hverdag i arbeidet med strategisk innkjøp. Selskapet ble startet opp i 2016, og springer ut fra grunnleggernes felles erfaring fra the Boston Consulting Group (BCG).

Utlysninger