En offentlig sektor for vår tid: Konseptutviklings- og testprosjekt for KS

 • Part time
 • Oslo
 • Thursday Aug 12, 23:59

Prosjektperiode: September – desember 2021
Varighet/omfang: 12 uker, 15 timer per uke
Team: 4 studenter

NB: Se søknadsinfo nederst


Prosjektet for KS gjennomføres som en del The Innovation Effect (TIE) sitt skreddersydde lærings- og innovasjonsprogram, der et tverrfaglig studentteam arbeider som konsulenter for å løse en spesifikk problemstilling for oppdragsgiver. Studentene får mandat til å bruke sin kompetanse til å utfordre og legge frem innovative løsninger. Formålet er å stimulere til læring og utvikling for studentene, og samtidig bringe verdi og nyskapning til bedriften. Prosjektet er betalt, foregår på deltid (15 t/uke) hvor teamet disponerer timene fritt, og lar seg kombinere med studier og annen deltidsjobb.

Om prosjektet:
KS, Kommunesektorens organisasjon, er landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon og utviklingspartner for norske kommuner og fylkeskommuner. En av de store utfordringene KS arbeider med er ungt utenforskap, der 20 % av befolkningen mellom 18 og 59 står utenfor arbeid og utdanning. KS Partnerskap for radikal innovasjon har i den forbindelse igangsatt prosjektet «En offentlig sektor for vår tid», med mål å utvikle nye insentiver, strukturer og systemer som bidrar til mer helhetlige og langsiktige tiltak. Våren 2021 er det gjennomført en kartlegging av systembarrierer som hindrer offentlig sektor i å sette barn og unges behov i sentrum. Basert på avdekkede nøkkelfunn om rotårsaker og hypoteser, ønsker KS nå bistand fra et studentteam til å utvikle mulige løsningsforslag og gjennomføre testing/eksperimentering av tiltak opp mot kommuner og relevante aktører.

Prosjektet har følgende problemstilling/hovedhypotese: «Det er ikke menneskene som er problemet – det er systemet. Hvordan kan ansatte i offentlig sektor få mer effektrettede rammebetingelser?». Studentteamet vil bli utfordret til å planlegge og gjennomføre tre eksperimentløp for områdene:
 1. Nye effektrettede målingssystemer
 2. Nytt og tverrsektorielt lovverk med fokus på effekt
 3. Ny effektrettet budsjettering og ansvarsfordeling
KS har definert hypoteser også for hvert av de tre områdene, som studentene skal arbeide med å teste/verifisere gjennom en 12 ukers innovasjonssprint i to faser. I første fase vil teamet bearbeide og sette seg inn i nøkkelinnsikt fra KS, for deretter å utvikle mulige konsept- og løsningsforslag for hvert av de tre eksperimentløpene – skriftlig og/eller visuelt. I fase 2 vil dette testes opp mot kommuner/ relevante aktører. Utvikling og definering av både løsningsforslag, testprosess og -format vil skje i tett samhandling med KS og relevante aktører. Avslutningsvis skal studentteamet levere sine endelige løsningsforslag og en sluttrapport med strategiske anbefalinger for KS' videre arbeid.

Vi søker fire studenter med kompetanse innen ett eller flere av følgende fagområder:
 • Lover og regler (rettsvitenskap)
 • Økonomi, målstyring og evaluering
 • Statsvitenskap og/eller antropologi
 • Design (grafisk, prosesskompetanse, eksperimentering/testing)
 • Barn og unge (ev. tilleggskompetanse)
Prosjektet vil gjennomføres med en kombinasjon av fysiske (Oslo) og digitale møter. Studenter lokalisert utenfor Oslo/Østlandet oppfordres også til å søke!

Søknadsfrist: 12. august. Ikke vent med å søke – vi rekrutterer fortløpende, også gjennom sommeren.

Hvordan søke? Søk ved å registrere profilen og søknaden din gjennom vår rekrutteringsplattform her. Spørsmål angående prosjektet kan sendes til Vilde på vilde@theinnovationeffect.com.
Contact person

Vilde Bolstad

vilde@theinnovationeffect.com

+47 906 99 785