Konseptutviklingsprosjekt for SiO – Sjekkliste for førsteårsstudenten

  • Other
  • Oslo
  • Monday 13. Apr, 23:59
Apply for jobOppstart: April 2020
Antall studenter: 4
Varighet: 10-15 timer i uken. Første fase 8 uker (april-juni), andre fase 5 uker (aug-sept)
Vi søker fire studenter til fase 1, og to studenter til fase 2. Skriv i søknaden om du kun er interessert i fase 1, eller begge faser.
NB! Vi legger opp til at alt arbeid og møter kan gjennomføres digitalt/hjemmefra.

Prosjektet for SiO gjennomføres som en del The Innovation Effects skreddersydde lærings- og innovasjonsprogram. Gjennom programmet arbeider et studentteam med å løse en spesifikk problemstilling for oppdragsgiver. Her har studentene mandat til å bruke sin faglige kompetanse til å utfordre og legge frem innovative løsninger. Formålet med programmet er å stimulere til læring og utvikling for studentene som deltar, samtidig som det bringer verdi og nyskapning til selskapet. Prosjektet er betalt, foregår på deltid hvor teamet disponerer timene fritt, og lar seg kombinere med studier og annen deltidsjobb.

Om prosjektet: 
Studentsamskipnaden SiO er samskipnad for 27 studiesteder i Oslo og omegn. SiO tilbyr produkter og tjenester som skal gjøre studentenes hverdag enklere og mer effektiv, og har som visjon å gi studentene en god opplevelse med trivsel og stimuli gjennom hele studietiden. Førsteårsstudenten er her en spesielt viktig målgruppe, der overgangen til studielivet fordrer å manøvrere seg gjennom mengder av informasjon og gjøremål. Undersøkelser SiO har gjennomført viser at studentene bruker lang tid på å få tilstrekkelig oversikt og kontroll over egen hverdag og relevant informasjon i starten av studietiden. Dette bl.a. fordi mange aktører rundt studentene i dag kun publiserer informasjon i egne kanaler. SiO ønsker nå å gjøre dette enklere for førsteårsstudentene, gjennom å samle all relevant informasjon på tvers av aktører i én kanal.

På bakgrunn av dette ønsker SiO bistand fra et tverrfaglig studentteam til å levere en løsning på følgende problemstilling: Hvordan utforme en komplett sjekkliste med gjøremål for førsteårsstudenten? Sjekklisten skal inneholde alt førsteårsstudentene må gjøre og tenke på fra de får innvilget sin studieplass, til første studieår er omme. Prosjektet vil gå over to faser, der studentene i fase 1 skal gjennomføre datainnsamling og analyse av målgruppens behov, samt utvikle et endelig konseptforslag i form av en prototype/MVP. I fase 2 skal studentene teste prototypen på målgruppen, justere og levere en rapport med strategiske anbefalinger for SiO.

Vi søker fire studenter med kompetanse innen ett eller flere av følgende fagområder:
  • Metode og analyse
  • Interaksjonsdesign
  • Grafisk design
  • Forretningsutvikling, strategi og innovasjon
  • Digital kommunikasjon, markedsføring og forbrukeradferd

Søknadsfrist: 13. april. Ikke vent med å søke - vi rekrutterer fortløpende!

Hvordan søke?
Søk ved å registrere profilen og søknaden din gjennom vår rekrutteringsplattform her. Spørsmål angående prosjektet kan sendes til Siv på siv@theinnovationeffect.com.
Contact person

Siv S. Brødsjømoen

siv@theinnovationeffect.com

+47 957 05 968