Konseptutviklingsprosjekt for SiO: Hvordan optimalisere fadderordningen?

  • Other
  • Oslo
  • Monday 13. Apr, 23:59
Apply for jobOppstart: April 2020
Antall studenter: 4
Varighet: 10-15 timer i uken. Første fase 8 uker (april-juni), andre fase 5 uker (aug-sept)
Vi søker fire studenter til fase 1, og to studenter til fase 2. Skriv i søknaden om du kun er interessert i fase 1, eller begge faser.

NB! Vi legger opp til at alt arbeid og møter kan gjennomføres digitalt/hjemmefra.

Prosjektet for SiO gjennomføres som en del The Innovation Effects skreddersydde lærings- og innovasjonsprogram. Gjennom programmet arbeider et studentteam med å løse en spesifikk problemstilling for oppdragsgiver. Her har studentene mandat til å bruke sin faglige kompetanse til å utfordre og legge frem innovative løsninger. Formålet med programmet er å stimulere til læring og utvikling for studentene som deltar, samtidig som det bringer verdi og nyskapning til selskapet. Prosjektet er betalt, foregår på deltid hvor teamet disponerer timene fritt, og lar seg kombinere med studier og annen deltidsjobb.
 
Om prosjektet:
Studentsamskipnaden SiO er samskipnad for 27 studiesteder i Oslo og omegn. SiO tilbyr produkter og tjenester som skal gjøre studentenes hverdag trygg, enkel og effektiv. Fadderuken er her en viktig ordning som skal gi førsteårsstudenter en god onboarding til studielivet. Undersøkelser SiO har gjennomført viser at mange studenter ikke synes dagens fadderordning er optimal. Derfor ønsker SiO å ta en større rolle ved å etablere en digital plattform med verktøy for faddernes planlegging og avholdning av fadderopplegget. Plattformen skal tilrettelegge for god kommunikasjon mellom faddere og fadderbarn for å gi førsteårsstudentene god informasjon og oversikt over aktiviteter.

For å utforme plattformen ønsker SiO bistand fra et tverrfaglig studentteam, som skal jobbe med følgende problemstilling: Hvordan optimalisere fadderordningen? Målet er at fadderordningen i større grad skal bli egnet til å gi nye studenter en god velkomst, mulighet til å få seg venner og nettverk, bli kjent med en ny by, nytt studiested og ny studenttilværelse. Prosjektet vil gå over to faser, der studentene i fase 1 skal gjennomføre datainnsamling og analyse av målgruppens behov, samt utvikle et endelig konseptforslag i form av en prototype/MVP. I fase 2 skal studentene teste prototypen på målgruppen, justere og levere en rapport med strategiske anbefalinger for SiO.

Vi søker fire studenter med kompetanse innen ett eller flere av følgende fagområder:
  • Metode og analyse
  • Interaksjonsdesign og grafisk design
  • Forretningsutvikling, strategi og innovasjon
  • Digital kommunikasjon, markedsføring og forbrukeradferd
Søknadsfrist: 13. april. Ikke vent med å søke – vi rekrutterer fortløpende!

Hvordan søke?
Søk ved å registrere profilen og søknaden din gjennom vår rekrutteringsplattform her. Spørsmål angående prosjektet kan sendes til Siv på siv@theinnovationeffect.com.
Contact person

Siv S. Brødsjømoen

siv@theinnovationeffect.com

+47 957 05 968