Tjenesteutviklingsprosjekt for SSN – bli med på å utbedre SSNs spisesteder for studentene!

  • Other
  • Vestfold
  • No deadline
Closed for applicationsOppstart: Januar 2020
Varighet: 8 uker med 10-15 timer i uken
Antall studenter: 3
NB: Se søknadsinfo nederst


Prosjektet gjennomføres som en del The Innovation Effects skreddersydde lærings- og innovasjonsprogram. Gjennom programmet arbeider et studentteam med å løse en spesifikk problemstilling for SSN (Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge). Her har studentene mandat til å bruke sin faglige kompetanse til å utfordre og legge frem innovative løsninger. Formålet med programmet er å stimulere til læring og utvikling for studentene som deltar, samtidig som det bringer verdi og nyskapning til selskapet.

Praktisk info: Prosjektet er betalt, foregår på deltid hvor studentteamet disponerer timene fritt, og lar seg kombinere med studier og annen deltidsjobb. Det vil bli avholdt tre prosjektmøter og en workshop hos SSN i Vestfold (reisekostnader dekkes), mens øvrige møter kan holdes over Skype. Prosjektet er ellers fleksibelt mtp. arbeidstid og arbeidssted, slik at studentene kan jobbe fra ulike steder geografisk sett. TIE mentorer og veileder studentene gjennom hele prosjektet.

Om prosjektet: Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN) yter service til studenter ved utdanningsinstitusjonene til Universitetet i Sørøst-Norge (USN), lokalisert i Drammen, Bø, Kongsberg, Notodden, Porsgrunn, Rauland, Ringerike og Vestfold. SSN ønsker å bidra til at studenter ved USN får en god opplevelse av studietiden ved å tilby dem en rekke ulike tjenester. Nå ønsker derfor SSN å se på hvordan spisestedene kan bli mer attraktive for studentene.

På bakgrunn av det ovenstående ønsker SSN at et studentteam skal utvikle konseptforslag på et attraktivt spisested for studentene. Dette inkluderer kartlegging og analyse av målgruppens behov, visualisering av konsept, samt strategiske anbefalinger. Studentteamet har også ansvar for prosjektplanlegging, presentasjon av resultatet i en rapport og fremlegg for oppdragsgiver.

Vi søker studenter med kompetanse innen ett eller flere av følgende fagområder:
  • Metode og datainnsamling
  • Forbrukeratferd / Markedsføring
  • Forretningsutvikling og strategi
  • Grafisk design / Interaksjonsdesign
  • Mat og ernæring
Søknadsfrist: 17. desember – Vi rekrutterer fortløpende, så ikke vent til fristen med å søke!

Hvordan søke?
Søk ved å registrere profilen og søknaden din gjennom vår rekrutteringsplattform her. Spørsmål angående prosjektet kan sendes til Siv på siv@theinnovationeffect.com.
Contact person

Siv S. Brødsjømoen

siv@theinnovationeffect.com

+47 957 05 968