Kartleggingsprosjekt for SSN: Studentbehov og personasgalleri

  • Part time
  • Lysaker / Vestfold
  • Sunday Nov 14, 23:59

Prosjektperiode: Nov 2021 – feb/mars 2022
Varighet: 10/12 uker (+ mulighet for 3 ukers pause i desember pga. eksamen og jul)
Omfang: 12 timer per student per uke (eks. pauseuker)
Team: 4 studenter

 
Prosjektet for SSN gjennomføres som en del av The Innovation Effect (TIE) sitt skreddersydde lærings- og innovasjonsprogram, der et tverrfaglig studentteam arbeider som konsulenter for å løse en spesifikk problemstilling for oppdragsgiver. Studentene får mandat til å bruke sin kompetanse til å utfordre og legge frem innovative løsninger. Formålet er å stimulere til læring, utvikling og erfaring for studentene, og samtidig bringe verdi og nyskapning til bedriften. Prosjektet er betalt, foregår på deltid (12 t/uke) der teamet disponerer timene fritt, og lar seg kombinere med studier og annen deltidsjobb.
 
Om prosjektet:
SSN er samskipnad for studentene ved USN, med 8 campus fordelt over Sørøst-Norge. Både den geografiske spredningen og det vide spekteret av studieretninger ved de ulike campusene, gir SSN en svært bred studentmålgruppe. For å drive mer systematisk og målrettet tjenesteutvikling ønsker SSN nå bistand fra et tverrfaglig studentteam til et kartleggingsprosjekt med følgende problemstilling: «Hvordan kan SSN bli bedre kjent med sine målgrupper for å optimalisere videre tjenesteutvikling?».

Studentteamet vil gjennomføre omfattende kartlegging med utgangspunkt i både sekundærdata fra SSN, desk research om studentbehov, trender og beste praksis, en kvantitativ spørreundersøkelse til studentene ved alle 8 campus, samt kvalitative intervjuer med et utvalg studenter ved 2 campus. Innsikten skal deretter omgjøres til et personasgalleri med visualiserte beskrivelser av de ulike målgruppenes kjennetegn, behov, ønsker og utfordringer. Studentteamet vil også utvikle to stk. onepagere med oppsummering av nøkkelfunn om to utvalgte tjenesteområder/mikrotjenester i SSNs studentapp, som SSN ønsker å ha et særlig fokus på i kartleggingen. Avslutningsvis skal studentteamet levere en sluttrapport med dokumentasjon av prosjektet og endelige resultater til SSN.

Vi søker 4 studenter med kompetanse innen ett eller flere av følgende fagområder:
  • Metode og analyse
  • Forretningsutvikling / strategi / innovasjon
  • Design (grafisk og/eller interaksjon/UX, prosesskompetanse, forbrukerpsykologi)
Øvrige kvalifikasjoner: Vi søker studenter lokalisert på Østlandet på sisteårs bachelor- eller masternivå, eller som minimum har et par år med studier bak seg. Du kan ha gjennomført en bachelor tidligere og nå ha en studiepause, eller du kan være nyutdannet på utkikk etter arbeid mens du søker fulltidsjobb. Er du i tillegg engasjert, nysgjerrig og motivert for prosjektutfordringen, tar vi gjerne imot din søknad.

Praktisk gjennomføring: Prosjektet inkluderer 3 preppemøter med TIE og 2 møter + 1 workshop med SSN, som vil avholdes fysisk hhv. på Lysaker og i Vestfold. Studentene er selv ansvarlige for eget arbeid mellom møter, men vil få tett veiledning og mentorering av TIE gjennom hele prosjektperioden.

NB: Det kan bli aktuelt med en 2 ukers prosjektutvidelse for utvikling av konkrete tiltak og strategiske anbefalinger for SSNs videre forretningsutvikling innen de to spesielt utvalgte tjenesteområdene; derfor 10/12 ukers varighet. Prosjektvarighet/omfang vil avtales med studentene som engasjeres.

Søknadsfrist: 14. november. Ikke vent med å søke – vi rekrutterer fortløpende!
 
Hvordan søke? Søk ved å registrere profilen og søknaden din gjennom vår rekrutteringsplattform her. Spørsmål angående prosjektet kan sendes til Vilde på vilde@theinnovationeffect.com.
Contact person

Vilde Bolstad

vilde@theinnovationeffect.com

+47 906 99 785