Innsikts- og produksjonsprosjekt for The Innovation Effect

  • Other
  • Oslo
  • Thursday 13. Jun, 23:59
The application deadline has expired

Tidsperiode: 11. juni til 5. juli
Omfang: 10–15 timer i uken per student
Antall studenter: 3


Prosjektet gjennomføres som en del av The Innovation Effect (TIE) sitt skreddersydde innsiktsprogram. Gjennom fire uker arbeider et tverrfaglig studentteam med å innhente og bearbeide innsikt på en smart og effektiv måte. Formålet er å stimulere til læring og utvikling for studentene, og bringe verdi og nyskapning til selskapet. Prosjektet er betalt, foregår på deltid hvor teamet disponerer timene fritt og lar seg kombinere med studier og annen deltidsjobb.

Om prosjektet:
The Innovation Effect (TIE) er et innovasjonsbyrå som spesialiserer seg på å gjennomføre innovasjonsprosjekter på vegne av sine kunder gjennom bruk av studentressurser. Som en del av planleggingen av TIEs event på Oslo Innovation Week (OIW) 2019, som er et av årets viktigste markedsarrangementer for TIE, ønsker vi å gjennomføre et innsikts- og produksjonsprosjekt.

Målet med prosjektet er å innhente innsikt fra arbeidsgivere, studenter, Universiteter og Høyskoler rundt temaene utdanning versus arbeidsliv, studenters forventninger til dagens og fremtidens arbeidsliv, arbeidslivets forventninger til «young professionals», og forventninger til utdanningsinstitusjonene som har et ansvar for å forberede studenter på arbeidslivet.

Studentteamet vil også få i oppgave å utvikle et fåtall PR-vinklinger basert på innhentet innsikt, til bruk i markedsføringen av TIEs OIW-arrangement og tematikken. I tillegg vil det inngå enkelt arbeid med produksjon av film og bilder gjennom videoopptak og fotografering av kvalitative intervjuobjekter. Dette kan gjøres helt uformelt med mobilkamera/enkelt utstyr. Teamet skal kun levere råmateriale – ingen redigeringsjobb.

Dokumentasjon og produksjon fra prosjektet skal i hovedsak leveres på engelsk. Det vil si at også intervjuer m.m. må gjennomføres på engelsk.

Prosjektet vil inkludere følgende overordnede arbeidsoppgaver:
Datainnsamling gjennom desk research, kvantitativ undersøkelse og kvalitative intervjuer; bearbeiding/analyse av innsikt; foto og videoopptak; produksjon av PR-vinklinger; prosjektplanlegging; dokumentasjon og presentasjon av funn, resultater og produksjon.

Vi søker studenter med kompetanse innen ett eller flere av følgende fagområder:
  • Marked og analyse
  • Kvantitative og kvalitative undersøkelser
  • Media / PR / digital markedsføring
  • Enkel fotografering og videoopptak
Søknadsfrist: Snarest – løpende rekruttering

Søk ved å registrere profilen og søknaden din gjennom vår rekrutteringsplattform her.
Spørsmål angående prosjektet kan sendes til Siv på siv@theinnovationeffect.com, eller Vilde på vilde@theinnovationeffect.com.
Contact person

Siv S. Brødsjømoen

siv@theinnovationeffect.com

+47 957 05 968