Tjenesteutviklingsprosjekt for NorgesGruppen: Hvordan redusere matsvinn hos forbruker?

 • Part time
 • Oslo / digitalt
 • Wednesday Jun 15, 23:59

Start/slutt: August–oktober 2022 (uke 33-42)
Varighet og omfang: 10 uker, 10-15 timer arbeid per student per uke
Team: 4 studenter


Lønnet deltidsprosjekt – relevant erfaring og springbrett inn i arbeidslivet
Prosjektet for NorgesGruppen gjennomføres som en del av The Innovation Effect (TIE) sitt skreddersydde lærings- og innovasjonsprogram. Gjennom programmet arbeider et studentteam med å løse en spesifikk problemstilling for oppdragsgiver, der de får mandat til å bruke sin faglige kompetanse til å utfordre og legge frem innovative løsninger. Formålet er å stimulere til læring og utvikling for studentene, og samtidig bringe verdi og nyskapning til bedriften. Prosjektet er betalt, foregår på deltid (10-15 t/uke) hvor teamet disponerer timene fritt, og lar seg kombinere med studier og annen deltidsjobb.

Om prosjektet
NorgesGruppen (NG) er landets største handelshus. Selskapet har et stort fokus på bærekraftig produksjon og forbruk, der bl.a. reduksjon av matsvinn står sentralt. Over 50 % av matsvinnet i Norge skjer hjemme hos forbruker, og NG vil bidra til å snu denne trenden. Som første aktør i bransjen har NG tatt i bruk 2D-koder – en teknologi for å registrere utløpsdato gjennom matvarers strekkode. Selskapet ønsker nå bistand fra et tverrfaglig studentteam til å utforske hvordan 2D-koder kan brukes i nye digitale tjenester opp mot forbruker. Dette med utgangspunkt i følgende prosjektutfordring: «Hvordan kan NorgesGruppen bidra til redusert matsvinn hjemme i husholdningene gjennom at holdbarhetsdato nå inkluderes i strekkode/2D-kode?»

Med NG menes de som er nærmest kunden, dvs. dagligvarekjedene og/eller Trumf (NGs fordelsprogram). Gjennom Trumf får NG tilgang til kundens kvittering, dvs. hvilke varer som er kjøpt, når varene er kjøpt og utløpsdato på varen. Viktige parametere å utforske er da bl.a.: Hvordan kan NG bidra til at forbruker får bedre kontroll over varer og dato, og økt motivasjon til å redusere sitt matsvinn? Og hvordan kan NG få oversikt over når kundene konsumerer sine varer – og dermed f.eks. mulighet til å varsle kundene om at en kjøpt vare nærmer seg utløpsdato hvis den ennå ikke er konsumert – uten at dette skaper merarbeid for forbruker? NG har fra før et bredt datamateriale og innledende ideer, som vil gi et godt utgangspunkt.

Studentteamet vil få ansvar for følgende hovedaktiviteter:
 • Kartlegging av markedet, trender, teknologi og beste praksis – sekundærdata og desk research
 • Kvalitativ/kvantitativ kartlegging opp mot forbruker – intervjuer, survey etc.
 • Idé-/konseptgenerering, prototyping og utvikling av endelig løsningsforslag som en MVP
 • Utvikling av sluttrapport med prosjektdokumentasjon og strategiske anbefalinger for NGs videre arbeid
 • Deltakelse på 3 preppemøter med TIE og 3 møter/workshop med NG (Oslo/digitalt), forberede og holde presentasjoner til møter
 • Løpende prosjektledelse og -koordinering
Vi søker 4 studenter på tvers av landet med følgende kompetanse:
 • Analyse, forretningsutvikling og strategi
 • Teknologi og innovasjon
 • Teknologirettet realfags-/sivilingeniørkompetanse (informatikk/AI/ML etc.)
 • Design – interaksjon, UX og/eller grafisk
Kompetanseområdene er åpent formulert for ytterligere vurdering av relevante kandidaters tverrfaglige og utfyllende kompetanse gjennom rekrutteringsprosessen. Studenter fra hele landet er velkomne til å søke – reiseutgifter vil dekkes. Flere av prosjektmøtene og arbeid mellom møter kan også gjennomføres digitalt. Du er helst på masternivå eller sisteårs bachelor, men kan ha avlagt en bachelor tidligere og nå ha en studiepause, eller være nyutdannet på utkikk etter arbeid mens du søker fulltidsjobb. Er du i tillegg engasjert, nysgjerrig og motivert for utfordringen, hører vi gjerne fra deg!

Søknadsfrist: 15. juni 2022 – men ikke vent med å søke, vi rekrutterer fortløpende!
 
Hvordan søke? Søk ved å registrere profilen og søknaden din gjennom vår rekrutteringsplattform her på Poption. Spørsmål angående prosjektet kan sendes til vilde@theinnovationeffect.com.
Contact person

Vilde Bolstad

vilde@theinnovationeffect.com

+47 906 99 785