Innovasjonssprint for Fremtind: Hvordan forebygge ungt utenforskap?

  • Part time
  • Oslo
  • Monday Feb 7, 23:59

Start/slutt: Februar-mai 2022 (avslutning innen 16. mai)
Varighet og omfang: 12 uker, 10-15 timer arbeid per student per uke
Team: 4 studenter

 
Lønnet deltidsprosjekt – relevant erfaring og springbrett inn i arbeidslivet 
Prosjektet for Fremtind gjennomføres som en del av The Innovation Effect (TIE) sitt skreddersydde lærings- og innovasjonsprogram. Gjennom programmet arbeider et studentteam med å løse en spesifikk problemstilling for oppdragsgiver, der de får mandat til å bruke sin faglige kompetanse til å utfordre og legge frem innovative løsninger. Formålet er å stimulere til læring og utvikling for studentene, og samtidig bringe verdi og nyskapning til bedriften. Prosjektet er betalt, foregår på deltid (10-15 t/uke) hvor teamet disponerer timene fritt, og lar seg kombinere med studier og annen deltidsjobb.
 
Prosjektutfordring: «Hvordan kan Fremtind forebygge ungt utenforskap gjennom forsikringsprodukter og tjenester for unge og unge voksne?»
Fremtind er Norges tredje største forsikringsselskap og markedsledende på private uføreforsikringer. Selskapet ser en markant økning de siste årene, både i hvor mange som mottar uføreutbetaling og størrelsen på utbetalingene. Særlig øker antallet unge uføre, og Fremtind vil bidra til å snu utviklingen. Selskapet ønsker bistand fra et tverrfaglig studentteam til å lære mer om hvorfor unge og unge voksne blir uføre, og utforske mulige nye løsninger de som forsikringsselskap kan bidra med. Fokus vil være på utvikling av nye uføreprodukter og digitale løsninger som kan bidra til forebygging og sikre at Fremtinds kunder får økt livskvalitet.

Studentteamet vil arbeide med utfordringen gjennom en 12 ukers innovasjonssprint i tre faser:
1) Kartlegging, 2) Konsept-/prototypeutvikling og 3) Testing og ferdigstilling.

Studentteamet vil ha ansvar for innledende kartlegging gjennom både sekundærdata, desk research om ungt utenforskap, trender, teknologi og beste praksis – også utenfor forsikringsbransjen – samt kvalitativ/kvantitativ kartlegging opp mot målgruppen for avdekking av behov, utfordringer og ønsker. Basert på innsikten vil teamet skissere konseptforslag, selektere konsepter i samråd med Fremtind, og utvikle en prototype/MVP med tjenester og funksjonalitet som møter målgruppens behov. Prototypen skal deretter testes opp mot målgruppen for verifisering, justering og forbedring. Teamet vil avslutte prosjektet med å levere en sluttrapport med strategiske anbefalinger for Fremtinds videre arbeid.

Prosjektet inkluderer 4 preppemøter med TIE og 3 møter + 1 workshop med Fremtind, fysisk eller digitalt avhengig av koronasituasjonen. Studentene er selv ansvarlige for eget arbeid mellom møter, men vil få tett veiledning, mentorering og innovasjonsrådgivning av TIE gjennom hele perioden.

Vi søker 4 studenter på Østlandet med kompetanse innen ett eller flere av følgende fagområder:
  • Metode og analyse
  • Design – interaksjon, UX og/eller grafisk
  • Teknologi og innovasjon
  • Forretningsutvikling og strategi
Vi søker studenter lokalisert på Østlandet på sisteårs bachelor- og masternivå, men du kan ha avlagt en bachelor tidligere og nå ha en studiepause, eller være nyutdannet på utkikk etter arbeid mens du søker fulltidsjobb. Relevant erfaring er en fordel, men ikke et krav. Er du i tillegg engasjert, nysgjerrig og motivert for prosjektutfordringen, hører vi gjerne fra deg!

Søknadsfrist: 7. februar 2022. Ikke vent med å søke – vi rekrutterer fortløpende!
 
Hvordan søke? Søk ved å registrere profilen og søknaden din gjennom vår rekrutteringsplattform her. Spørsmål angående prosjektet kan sendes til Vilde på vilde@theinnovationeffect.com.
Contact person

Vilde Bolstad

vilde@theinnovationeffect.com

+47 906 99 785