Kartleggingsprosjekt for NHO – ny medarbeiderundersøkelse

  • Other
  • Oslo
  • Wednesday 15. May, 23:59
The application deadline has expiredOppstart: Juni 2019
Varighet: 4 uker med 10-15 timer i uken
Antall studenter: 3


Prosjektet for Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) gjennomføres som en del av The Innovation Effect (TIE) sitt skreddersydde innsiktsprogram. Gjennom fire uker arbeider et tverrfaglig studentteam med å innhente og bearbeide innsikt på en smart og effektiv måte. Formålet med programmet er å stimulere til læring og utvikling for studentene som deltar, samtidig som det bringer verdi og nyskapning til selskapet. Prosjektet er betalt, foregår på deltid hvor teamet disponerer timene fritt, og lar seg kombinere med studier og annen deltidsjobb. Vi er ekstra fleksible mtp. oppstart og arbeidsmengde på grunn av eksamenstid.

Om prosjektet:
NHO er Norges største interesseorganisasjon for bedrifter og har ca. 700 ansatte inkludert regionkontorene. De tre siste årene har organisasjonen gjennomført en omfattende omstillingsprosess med mange nyansatte. NHO ønsker i den forbindelse å fornye, forenkle og digitalisere formatet på sin medarbeiderundersøkelse. Målet er at undersøkelsen skal kunne brukes som et verdifullt verktøy inn i HR-strategien. Målgruppen er alle NHO sine ansatte, inkludert landsforeninger.

NHO ønsker et studentteam til å innhente innsikt for å utforske og definere hvilke faktorer som bør inngå i NHOs medarbeiderundersøkelse, for å skape verdi for NHO og NHOs ansatte. Studentene skal arbeide med fakta-, innsikts- og behovskartlegging for å definere hvilke måleparametere som bør inngå i undersøkelsen, og på bakgrunn av dette utvikle en innsiktsrapport med strategiske anbefalinger om neste steg for NHO.

Prosjektet vil inkludere følgende overordnede arbeidsoppgaver:
Undersøkelser/kartlegging basert på sekundærdata og egen datainnsamling (desk research og kvalitative intervjuer); innsiktsanalyse; utforske beste praksis, fordeler, ulemper og mulighetsrom; prosjektplanlegging; dokumentasjon av prosess og resultater i rapport; presentasjon av innsikt.

Vi søker studenter med kompetanse innen ett eller flere av følgende fagområder: 
  • Metode og analyse
  • Human Resource
  • Offentlig administrasjon og ledelse
Søknadsfrist: 15. mai. Vi rekrutterer fortløpende, så ikke vent til fristen med å søke!

Søk ved å registrere profilen og søknaden din gjennom vår rekrutteringsplattform her.
Spørsmål angående prosjektet kan sendes til Siv på siv@theinnovationeffect.com.
Contact person

Siv S. Brødsjømoen

siv@theinnovationeffect.com

+47 957 05 968