Legal Design – Kartlegging- og designutviklingsprosjekt for Miris

  • Other
  • Oslo
  • Friday 9. Aug, 23:59
The application deadline has expiredOppstart: August 2019
Varighet: 8 uker med 10-15 timer i uken
Antall studenter: 4


Prosjektet for Miris gjennomføres som en del The Innovation Effects skreddersydde lærings- og innovasjonsprogram. Gjennom programmet arbeider et studentteam med å løse en spesifikk problemstilling for oppdragsgiver. Her har studentene mandat til å bruke sin faglige kompetanse til å utfordre og legge frem innovative løsninger. Formålet med programmet er å stimulere til læring og utvikling for studentene som deltar, samtidig som det bringer verdi og nyskapning til Miris. Prosjektet er betalt, foregår på deltid hvor teamet disponerer timene fritt, og lar seg kombinere med studier og annen deltidsjobb.

Om prosjektet: 
Miris er en fullservice aktør innen eiendom. De utfordrer eiendomsindustrien med bruk av innovativ kjedeteknologi og forretningsmodeller som er bærekraftige og energieffektive. Deres kunder (investorer) kan imidlertid oppleve at det ikke er tydelig hvilke brukervilkår og -rettigheter de aksepterer og skriver under på i avtaler og kontrakter, da det juridiske språket kan være omfattende.

På bakgrunn av det ovenstående ønsker Miris å gjøre avtalene mer forståelige for kundene sine ved å benytte seg av juridisk design (legal design). Dette er anvendelsen av menneskelig sentrert design, for å gjøre juridiske systemer og tjenester mer menneskesentrert og brukervennlige. Derfor ønsker de et studentteam til å se på hvordan de kan visualisere standard brukervilkår i form av symboler/illustrasjoner. Dette danner utgangspunktet for følgende problemstilling:
«Hvordan kan Miris skape et konkurransefortrinn ved bruk av legal design?»

Prosjektet går over 2 faser: Første fase består av kartlegging og utvikling av brukervilkår ved bruk av legal design, og i den andre fasen skal studentene teste designet opp mot kunde/investor. I tillegg er studentene ansvarlig for prosjektplanlegging, dokumentasjon av prosess og resultater i en rapport, samt presentasjon av rapporten for oppdragsgiver.

Vi søker studenter med kompetanse innen ett eller flere av følgende fagområder:
  • Grafisk design
  • Interaksjonsdesign
  • Juss/Eiendom (god juridisk forståelse)
  • Forretningsutvikling og strategi
  • Psykologi og kommunikasjon
Søknadsfrist: 1. august – fortløpende rekruttering!

Hvordan søke?

Søk ved å registrere profilen og søknaden din gjennom vår rekrutteringsplattform her. Spørsmål angående prosjektet kan sendes til Siv på siv@theinnovationeffect.com eller Vilde på vilde@theinnovationeffect.com.
Contact person

Siv S. Brødsjømoen

siv@theinnovationeffect.com

+47 957 05 968