Digital delingsplattform – kartleggings- og konseptutviklingsprosjekt for NBBL

  • Other
  • Oslo
  • Friday 16. Aug, 23:59
The application deadline has expired


Oppstart: August 2019
Varighet: 8 uker med 10-15 timer i uken
Antall studenter: 4


Prosjektet for Norske Boligbyggelag (NBBL) gjennomføres som en del The Innovation Effects skreddersydde lærings- og innovasjonsprogram. Gjennom programmet arbeider et studentteam med å løse en spesifikk problemstilling for oppdragsgiver. Her har studentene mandat til å bruke sin faglige kompetanse til å utfordre og legge frem innovative løsninger. Formålet med programmet er å stimulere til læring og utvikling for studentene som deltar, samtidig som det bringer verdi og nyskapning til selskapet.

Om prosjektet:
NBBL er en interesseorganisasjon for boligbyggelag med 1 millioner medlemmer i 530.000 boliger. De forvalter ca. 21 % av boligmassen i Norge. Forbundet har en visjon om at eksisterende boligmasse skal bli mer bærekraftig, gjennom blant annet energibesparende tiltak. Målet til NBBL er å skape bærekraftige konkurransefortrinn sosialt, økonomisk og samfunnsmessig. I tråd med dette ønsker NBBL å utvikle en digital HUB bestående av borettslag som ønsker oppgradering og som kan fungere som eksempelprosjekter for testing av nye løsninger og ny teknologi.

HUBen skal være en digital plattform for informasjonsdeling og samhandling mellom ulike interessenter, herunder næringslivet, akademia og styringsmaktene. På bakgrunn av det ovenstående ønsker NBBL bistand fra et studentteam til å utvikle et konseptforslag på hvordan en slik HUB/plattform kan utformes. Studentteamet har også ansvar for prosjektplanlegging, datainnsamling og analyse, samt presentasjon av resultatet i en rapport og fremlegg for oppdragsgiver.

Vi søker studenter med kompetanse innen ett eller flere av følgende fagområder:
  • Datainnsamling/metode
  • Eiendom
  • Digital kommunikasjon
  • Interaksjonsdesign
  • Grafisk design
Søknadsfrist: 16. august – vi rekrutterer fortløpende!

Hvordan søke?
Søk ved å registrere profilen og søknaden din gjennom vår rekrutteringsplattform her. Spørsmål angående prosjektet kan sendes til Siv på siv@theinnovationeffect.com eller Vilde på vilde@theinnovationeffect.com 
Contact person

Siv S. Brødsjømoen

siv@theinnovationeffect.com

+47 957 05 968