Kjeller Innovasjon

Kjeller Innovasjon utvikler idéer fra forskningsmiljøer og næringsliv gjennom et aktivt samarbeid med våre partnere. Målet er å skape selskaper som kan bidra med teknologier og løsninger samfunnet har behov for. I jobben hos Kjeller Innovasjon får du ansvar for planlegging, gjennomføring og oppfølging av prosjekter fra idé til etablert selskap.

Utlysninger