Spark* NTNU

Spark* NTNU er en gratis veiledningstjeneste for studenter med en forretningsidé, eller som ønsker å være med i en oppstartsbedrift. Hos Spark* vil studenter som registrerer en idé få tildelt en mentor som kan hjelpe dem å ta det neste steget. Målet er ikke nødvendigvis at alle ideer skal bli til arbeidsplasser for studentene, men alle skal forstå at dette er en mulighet.

Alle ansatte i Spark* er studenter, og samtlige veiledere har erfaring fra oppstartsbedriter. De har derfor praktisk erfaring og innsikt til å veilede deg på veien, og vil være en god støttespiller til utdanningen på NTNU. Alle våre ansatte blir lønnet, så ikke vær redd for å bruke av tiden og kunnskapen de har.

TrønderEnergi er hovedsponsoren til Spark*, og sammen med NTNU og Engage (Center for excellent education – CEE) bidrar bidrar de med både lønn og kontorer til vår drift. I tillegg tilbyr Spark* TrønderEnergi-bidraget, hvor våre oppstartbedrifter kan søke om støtte for inntil 25 000 kroner.

Ingen utlysninger for øyeblikket

Kom tilbake senere for nye stillinger og arrangementer.