EY fikk over 120 søkere til student-arrangement
EY
Kundehistorie

EY fikk over 120 søkere til student-arrangement – Poption effektiviserte hele påmeldingsprosessen

"Poption gjorde det enkelt å identifisere de dyktigste talentene til arrangementet Journey 2019. Av over 120 søkere fant vi 28 studenter som vi selv vil beskrive som fremtidens endringsagenter, data scientists, problemløsere, tallknusere og bot-byggere. Det er potensielle arbeidstakere det! "

Kristin Aamold
Recruiter, Nordic Talent Team i EY

Det ble en vellykket tur til Helsinki - her med hele gjengen
Det ble en vellykket tur til Helsinki - her med hele gjengen

EY er landets største rådgivnings- og revisjonsselskap. De jobber mot én felles visjon - å skape en bedre fungerende verden - både for sine medarbeidere og kunder. For å klare dette trenger de de beste talentene som utmerker seg og har potensiale til å nå langt i EY. De strekker seg derfor langt for å tiltrekke enestående mennesker med mot og entusiasme til å tilfredsstille kundens behov.

Smartere påmeldingsprosess med Poption

En del av rekrutteringsaktivitetene til EY er Journey-turen. Den arrangeres hvert år for studenter som ønsker å lære mer om EY og karrieremulighetene de tilbyr. I år ble Journey 2019 arrangert i Helsinki, og inkluderte workshops, caseløsning, foredrag og sosiale aktiviteter. "For studentene er slike arrangementer en ypperlig mulighet for å få et innblikk i hvordan vi jobber og hva en karriere i EY innebærer. For oss er det en fin måte å bli bedre kjent med studentene utover det som kommer frem av kompetanse og egenskaper på papiret", sier Kristin.

Arrangementet inkluderte workshops, caseløsning, foredrag og sosiale aktiviteter
Arrangementet inkluderte workshops, caseløsning, foredrag og sosiale aktiviteter

For å få med potensielle kandidater for EY på turen kreves det at de riktige kandidatene identifiseres i utvelgelsesprosessen. "Å ta med kandidater som bare har lyst på en tur uten å være interessert i karrieremulighetene vi tilbyr er lite verdifullt. Derfor er vi avhengige av gode prosesser for å få inn søknader og behandle disse best mulig", påpeker Kristin. Vanlige Google-forms eller bruk av mail for påmelding blir fort uoversiktlig og krever mye manuelt arbeid. Til årets tur brukte EY Poption for å håndtere hele påmeldingsprosessen. På kort tid fikk de inn over 120 søknader.


"For oss ble hele prosessen mer effektiv med Poption - fra utlysning og søknadsmottak til utsending av personlige bekreftelser og håndtering av avslag."


"Å ha alle søknadene i ett system, hvor flere i rekrutteringsarbeidet hadde tilgang, gjorde prosessen enklere og mer ryddig å håndtere. Screeningen av søkerne i Poption er oversiktlig, og den relevante informasjonen om kandidatene gjør det mye lettere å identifisere de riktige kandidatene", sier Kristin.

Kristin Aamold
Kristin Aamold, Recruiter, Nordic Talent Team i EY

Journey 2019 gikk av stabelen 11. - 14. august. Med sosialt og faglig innhold ble det en vellykket og lærerik tur for de 28 studentene som ble tatt med. For Kristin er det viktig å få mest mulig ut av alle employer branding- og rekrutteringstiltak, og forklarer at "selv om vi ikke kunne ta med alle de flinke kandidatene på turen, gjorde Poption det enkelt å også identifisere kandidater som kan være aktuelle i fremtiden".