Sprint sparer 40 arbeidstimer på 3 måneder med Poption som digital rekrutteringskollega
Sprint Consulting
Kundehistorie

Sprint sparer 40 arbeidstimer på 3 måneder med Poption som digital rekrutteringskollega

"For oss er det viktig å ha en så effektiv håndtering av søknader som mulig, samtidig som søkerne får en best mulig opplevelse. Poption lar oss fokusere på kandidatene, og sparer oss mye tid på manuelt og tidkrevende arbeid."

Martin Jacobsen
Konsulent med rekrutteringsansvar i Sprint Consulting

Sprint Consulting

Sprint Consulting er et norsk konsulentselskap som opererer i skjæringen mellom entreprenørskap og management consulting. Selskapets innovative tilnærming til rådgivning har gitt solid vekst siden oppstart for over 15 år siden. I dag er de over 50 ansatte, med fokus på mangfold i kompetanse og bakgrunn.

Fra manuelle prosesser til enklere og mer effektiv rekruttering

Våren 2018 kom Sprint og Poption i dialog. Sprint opplevde at rekrutteringsarbeidet var svært tidkrevende og preget av manuelt arbeid. Søknader kom via e-post og ble så manuelt registrert i et excel-ark. Deretter skulle de fordeles og screenes internt. I følge Lasse Johansen, grunnlegger og rekrutteringsansvarlig partner, ga dette både lange og uoversiktlige prosesser med risiko for manuelle feil. Videre manglet Sprint et verktøy for å utnytte potensialet på karrieredager og konvertere studenter de møtte til søkere.


“Vi var nødt til å finne enklere måter å håndtere dialog med kandidater både før, under og etter søknadsprosessen.”


I dag bruker Sprint Poption til all sin rekruttering, fra første kontakt med kandidater til ansettelse. På arrangementer registrerer de kandidater i Poption. Deretter jobber de med å bygge relasjoner med relevante kandidater, og få dem inn i en vurderingsprosess.

Store besparelser med Poption som rekrutteringskollega

Martin Jacobsen, konsulent med rekrutteringsansvar, forteller at et viktig prinsipp for Sprint er at alt rekrutteringsarbeid skal utføres av konsulentene i selskapet slik at de velger sine egne kollegaer. Tid brukt på rekruttering er tid konsulentene kunne brukt på andre prosjekter. Derfor er det viktig å ha en så effektiv håndtering av søknader som mulig, samtidig som søkerne får en best mulig opplevelse.


"Poption er på en måte vår digitale rekrutteringskollega. Det lar oss fokusere på kandidatene, og sparer oss mye tid på manuelt og tidkrevende arbeid."


Sprint rekrutterer årlig mange studenter til både internships og fulltidsstillinger, med mest rekrutteringsrelatert arbeid i august, september og oktober. Med Poption sparer de på disse 3 månedene over 40 arbeidstimer gjennom enklere lagring av data, intervjuinnkallelser, kandidatevaluering og avslag.

Martin Jacobsen
Martin Jacobsen, konsulent med rekrutteringsansvar i Sprint Consulting

I tillegg skaper Poption også en bedre opplevelse for søkerne. “Dette har vi fått uoppfordret tilbakemelding på under intervju. Poption har gitt bedre prosesser internt og gjort det lettere å samarbeide om rekruttering, samt enkelt å overholde GDPR”, forteller Martin.