TrønderEnergi gjorde 10 effektive studentansettelser med Poption Speedintervju
TrønderEnergi
Kundehistorie

TrønderEnergi gjorde 10 effektive studentansettelser med Poption Speedintervju

TrønderEnergi skulle rekruttere studenter høsten 2020 og ønsket en ende-til-ende-løsning for markedsføring, screening og intervjuoppsett, og alt skulle skje digitalt. “Poption Speedintervju var akkurat det vi trengte”, sier Siri Bjerland, trainee med rekrutteringsansvar i TrønderEnergi.

Siri Bjerland
Siri Bjerland, trainee med rekrutteringsansvar i TrønderEnergi.

TrønderEnergi er den største kraftleverandøren i Trøndelag, med hovedkontor i Trondheim. De er over 200 ansatte og jobber aktivt for å øke bruken av fornybare og framtidsrettede energitjenester.

Høsten 2020 skulle TrønderEnergi rekruttere en rekke studenter til tre ulike avdelinger: forretningsutvikling, handel og AI. TrønderEnergi ønsket en sømløs tjeneste som håndterte alt fra markedsføring og søknadsmottak til screening og intervjuoppsett.

“Poption Speedintervju var akkurat det vi trengte. Det tar mye tid å fasilitere og sette opp markedsføring, intervjurunder og koordinere med ansatte. Poption automatiserte flere av våre prosesser og vi fikk mange dyktige søkere”, forteller Siri.

Effektivt, men ikke hastverk

Når man rekrutterer studenter er det ofte store volum: mange søkere, mye informasjon og mange intervjuer som skal koordineres og prosesseres. Samtidig er det veldig viktig at kandidatene får en god prosess.

“Poption Speedintervju gjorde det veldig enkelt å velge ut de mest relevante studentene. Med strukturerte filtre, bl.a. på ønsket avdeling og uteksamineringsår, kunne vi være mange fra ulike avdelinger som screenet samtidig. Det kunne fort ha blitt rotete, men her fungerte det veldig bra. Det gjorde at vi sparte vi mye tid i screeningen”, sier Siri.

Trainee-kullet som startet i 2019
Trainee-kullet som startet i 2019.

48 speedintervjuer – booket på et blunk

Det har blitt mange digitale møter og intervjuer det siste året. De fleste har nok opplevd at man mangler link, at man ikke kommer inn i rommet, eller at lyd og/eller bilde ikke fungerer. Mange har nok gjentatt “hører dere meg?” i utallige møter. Når man skal gjennomføre titalls speedintervjuer på én dag er det derfor viktig at det tekniske fungerer.


"Poption håndterte oppsett av 48 speedintervjuer helt automatisk. Det var veldig imponerende!"


Siri forteller videre: “Vi gjennomførte 48 speedintervjuer, på tvers av tre ulike avdelinger. Det hadde tatt mange timer om jeg skulle ha organisert det manuelt: satt opp tider, opprettet videorom og varslet både kollegaer og kandidater. Poption håndterte alt dette automatisk, helt uten tekniske problemer. Det var veldig imponerende!”

Etter vellykkede intervjuer resulterte Poption Speedintervju i hele 10 ansettelser, både innenfor forretningsutvikling, handel og AI.